CẨM NANG

  • Công Thành Chiến tổ chức thường xuyên
  • MU Đẳng Cấp - Game Thủ Đông Đảo
  • Nhiều sự kiện hấp dẫn do GM tổ chức
  • Anti hack cực tốt đem đến sự ổn định lâu dài cho MU Đẳng Cấp
  • MU Đẳng Cấp có đội ngũ GM hỗ trợ nhiệt tình, thân thiện.
  • MU Đẳng Cấp sử dụng phiên bản Mu Online Season 6

MU Đẳng Cấp | TEST: 18/03 - OPEN: 20/03

CÁC LOẠI NGỌC - JEWEL TRONG MU ONLINE

Ngọc - Jewel

Ngọc Ước Nguyện - Jewel of Bless

- Dùng để nâng cấp món đồ từ cấp độ 0 lên đến cấp độ 6, tỉ lệ thành công khi nâng cấp từ cấp độ 0 lên đến cấp độ 6 là 100%.
- Ngoài ra Ngọc Ước Nguyện còn dùng để tạo ra Dung Dịch Ước Nguyện dùng trong Công thành Chiến. Tạo Dung Dịch Ước Nguyện bằng cách bỏ Ngọc Ước Nguyện vào máy Pha Trộn với chi phí thấp nhất là 100.000 zen sẽ tạo ra được 5 bình dung dịch/ 1 viên Ngọc Ước Nguyện.
Ngọc Tâm Linh - Jewel of Soul

- Dùng để nâng cấp món đồ từ cấp độ 6 lên đến cấp độ 9, tỉ lệ thành công khi nâng cấp từ cấp độ 6 lên đến cấp độ 9 là 50% (nếu vật phẩm có dòng may mắn tỉ lệ là 75%).
- Ngoài ra Ngọc Tâm Linh còn dùng để tạo ra Dung Dịch Tâm Linh dùng trong Công Thành Chiến. Tạo Dung Dịch Tâm Linh bằng cách bỏ Ngọc Tâm Linh vào máy Pha Trộn với chi phí thấp nhất là 50.000 zen sẽ tạo ra được 5 bình dung dịch/ 1 viên Ngọc Tâm Linh.
Ngọc Hỗn Nguyên - Jewel of Chaos

- Ngọc Hỗn Nguyên được sử dụng trong hầu hết trong việc kết hợp các vật phẩm.
Ngọc Sinh Mệnh - Jewel of Life

- Dùng để tăng tính năng của món đồ khi ép vào, một viên Ngọc Sinh Mệnh tăng được 4 điểm tính năng. Tính năng tối đa của một món đồ là 28 điểm, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm vì ép vào món đồ nếu thành công thì tính năng sẽ cộng thêm 4, nếu thất bại sẽ giảm hoặc mất hẳn tính năng của món đồ đó.
Ngọc Sáng Tạo - Jewel of Creation

- Dùng để ép nước trái cây, một loại dung dịch làm tăng sức mạnh, nhanh nhẹn, sức khỏe hay năng lượng. Để tạo nước trái cây cần có một viên Ngọc Sáng Tạo, một viên Ngọc Hỗn Nguyên và chi phí để thực hiện 3 triệu zen. Nước trái cây được tạo ra bất kỳ một trong 4 loại bình dung dịch khác nhau. Khi sữ dụng bình dung dịch này sẽ cho phép nhân vật của bạn tăng thêm 1 đến 3 điểm vào chỉ số mà bình dung dịch đó hỗ trợ.
- Ngọc Sáng Tạo cũng được sử dụng trong Hệ Thống Socket.
Ngọc Hộ Mệnh - Jewel of Guardian

- Ngọc Hộ Mệnh được sử dụng để nâng cấp Thành và tạo ra Life Stones. Nó cũng được sử dụng để tạo ra dòng tính năng 380 cho vật phẩm.
Đá Nguyên Thủy - Gemstone

- Đá Nguyên Thủy được sử dụng để chế tạo ra Hòn Đá Tạo Hóa.
Hòn Đá Tạo Hóa - Jewel of Harmony

- Hòn Đá Tạo Hóa được sử dụng để ép dòng tính năng vàng cho vật phẩm.
Đá Tinh Luyện Cấp Thấp - Low Refining Stone

- Được sử dụng để nâng cấp thuộc tính vàng của trang bị (Harmony).
Đá Tinh Luyện Cấp Cao - High Refining Stone

- Được sử dụng để nâng cấp thuộc tính vàng của trang bị (Harmony).

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 211] 18-03-2024
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 175] 18-03-2024
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 170] 18-03-2024
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 167] 18-03-2024
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 151] 18-03-2024
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 157] 18-03-2024
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 134] 18-03-2024
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 145] 18-03-2024
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 148] 18-03-2024
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 151] 18-03-2024
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 192] 18-03-2024
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 155] 18-03-2024
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 178] 18-03-2024
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1295] 18-03-2024
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 138] 18-03-2024
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 126] 18-03-2024
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 638] 18-03-2024
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 898] 18-03-2024
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 875] 18-03-2024
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1058] 18-03-2024
Giới thiệu sói tinh [đọc: 662] 18-03-2024
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 618] 18-03-2024
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 599] 18-03-2024
NPC trong game Mu Online [đọc: 863] 18-03-2024
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 533] 18-03-2024
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 794] 18-03-2024
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 576] 18-03-2024
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 780] 18-03-2024
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 720] 18-03-2024
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 767] 18-03-2024
  Xem tất cả các bản tin